Opdateret 27-11-2013

StressProfil®

Vi er som Danmarks eneste konsulenthus hovedleverandør af StressProfil®.

Vores StressProfil® tilbydes som:

StressProfil® er et professionelt og internationalt anerkendt udviklingsværktøj, som kortlægger centrale aspekter af sundhed, jobtrivsel og psykisk arbejdsmiljø i arbejdet.

 

Udbytte ved at gennemføre en StressProfil®

  • Bedre trivsel
  • Færre konflikter 
  • Lavere sygefravær
  • Højere produktivitet
  • Mindre personaleomsætning 
  • Flere tilfredse og engagerede ledere og medarbejdere

 

Andre fordele ved at gennemføre en StressProfil®

  • Virksomhedens arbejde med den lovlige APV (ArbejdsPladsVurdering) lettes
  • Styrkelse af virksomhedens image som social ansvarlig (CSR)

 
Kvalitetssikring

  • StressProfil® er forankret i svensk og international stressforskning med en validitet (gyldighed) på ca. 120.000 personer fra bl.a. private og offentlige arbejdspladser i Danmark.
 
:: deko ::