Opdateret 27-11-2013

 Fokuseret coaching

- få udsyn og handlekraft

 

Jobperformance tilbyder:

  • Fokuseret coaching for ledere
  • Fokuseret coaching for medarbejdere

 

Udbytte med fokuseret coaching er:

  • Større arbejdsglæde
  • Bedre arbejdsresultater
  • Forebyggelse af personligt stress
  • Finde vej ud af en fastlåst situation

 

Vejledning: 

Når du som leder eller medarbejder medvirker i en proces med fokuseret coaching, er det vigtigt, at du har tilstrækkeligt med energi og overskud - både mentalt og følelsesmæssigt.

Derfor påbegynder vi altid et coaching-forløb med udgangspunkt i at få afdækket din personlige profil for bl.a. stress, nærvær og oplevelse af trivsel i jobbet. Denne profil kaldes en StressProfil.

Din personlige StressProfil er et effektivt arbejdsredskab, som vil styrke din personlige beslutningskraft ved fastlæggelse af mål og målsætninger for den fokuserede coaching.

Pris:

Pris kun efter nærmere aftale. 

 

 

 

 

 

:: deko ::