Opdateret 27-11-2013

StressProfil® til ledere

StressProfil® til ledere har fokus på:

  • Årsager til stress i lederens arbejds- og livssituation
  • Hvordan lederen reagerer på stress
  • Hvordan lederen håndterer stress

StressProfil® til ledere er rodfæstet i 224 spørgsmål.

Svarene på spørgsmålene afspejler de konkrete påvirkninger, som giver lederen stress. Samtidig giver de et sandfærdigt billede af, hvordan lederen tackler stress på og uden for arbejdspladsen.

 

Kort om forløbet

Lederen får under hele forløbet support, sparring og feedback fra en certificeret proces- og udviklingskonsulent. Gennem coaching, dialog og refleksion formuleres de mål og delmål, som danner grundlag for lederens personlige handlingsplan.

Handlingsforløbet er typisk afsluttet inden for en periode på 4-6 uger.

Se et eksempel på en StressProfil® til ledere (pdf).

 

Kvalitetssikring

StressProfil® opfylder danske normer for professionel personvurdering udarbejdet af Videncenter for Professionel Personvurdering (pdf).

StressProfil® er forankret i svensk og international stressforskning, og har en validitet (gyldighed) på langt over 100.000 personer fra offentlige og private arbejdspladser i Sverige og udland herunder Danmark.

: