Opdateret 27-11-2013

StressProfil® til teams og organisationer

StressProfil® til teams og organisationer henvender sig til grupper på mindst 5 personer.

StressProfil® til teams og organisationer er rodfæstet i 224 spørgsmål.

Svarene på spørgsmålene giver en tydelig indikation på samspillet mellem det psykosociale arbejdsmiljø i det enkelte team og de påvirkninger, som hver enkel medarbejder oplever i relation til bl.a. organasition, ledelse og samarbejde.

Desuden fokuserer StressProfil® på centrale faktorer indenfor:

  • Arbejdsbetinget stress og livsstress
  • Mening og sammenhæng i arbejdet
  • Egenkontrol og indflydelse
  • Arbejdsbelastningen
  • Krav til arbejdet

Som noget unik er StressProfil® "udstyret" med et såkaldt HAP-indexTM. Et index som tager temperaturen på arbejdspladsens samlede sundhedstilstand!

 

Kort om forløbet

Som teamdeltager bliver du tilknyttet en proces- og udviklingskonsulent, som varetager personlig fedback og sparring i det indledende procesforløb. Denne samtale er altid fortrolig og alle data anonymiseres.

Efterfølgende afholdes der et fælles udviklingsmøde, hvor samspillet mellem teamets stærke sider og udviklingsområder præsenteres. På den baggrund opstiller teamet nye mål og målsætninger for det fremtidige teamsamarbejde, som formuleres i en forpligtende handlingsplan.

Opfølgning inden for 1-2 måneder anbefales.

Se et eksempel på StressProfil® til teams og organisationer (pdf).

 

Kvalitetssikring

StressProfil® opfylder danske normer for professionel personvurdering udarbejdet af Videncenter for Professionel Personvudering.

StressProfil® er forankret i svensk og international stressforskning med en validitet (gyldighed) på ca. 120.000 personer fra private og offentlige arbejdspladser i bl.a. Danmark.

:: deko ::