Opdateret 27-11-2013

Ledelse i en krisetid

Når krisen kradser, vil lederne på danske virksomheder først og fremmest have blikket rettet mod bundlinjen og koncentrere sig om at vise økonomisk ansvarlighed og tilpasningsevne.

  • Som leder skal du ikke bare have evnen til at navigere gennem rørte vande inden for dit ansvarsområde. Du skal også kunne håndtere medarbejdere, som reagerer på krisen ved at vise tegn på usikkerhed og utryghed.
  • Ligeså forskellige dine medarbejdere er, ligeså forskelligt vil de reagere. For nogle vil alene snakken om krise og en eventuel ordrenedgang få dem til at føle sig utrygge. For andre skal der en fyring til, før de reagerer og måske ligefrem får stresslignende symptomer som vrede, gråd, ændret søvnmønster og appetitløshed.
  • Ved større fyringsrunder kan du desuden komme ud for at der opstår konflikter i medarbejdergruppen, som kræver aktiv handling fra din side.

  • Jobperformance er specialiseret i sundhedsledelse, jobtrivsel og psykisk arbejdsmiljø
  • Kontakt os på mobil 25 78 97 99 eller mail@jobperformance.dk
:: deco ::