Opdateret 27-11-2013

Ny aftale om psykisk arbejdsmiljø

En ny og spændende aftale mellem arbejdsmarkets parter danner baggrunden for fremtidens arbejdsmiljøarbejde på de danske virksomheder.

  • Aftalen blev underskrevet den 27. april 2009 af partnerne i Arbejdsmiljørådet og Arbejdstilsynet og er den største ændring af loven siden arbejdsmiljøloven blev iværksat i 1977.
  • Arbejdsmiljøet har ændret sig betydeligt over godt 30 år, fra hovedsageligt at omhandle "røg, støj og møj" til i dag også at skulle kunne håndtere meget komplekse og komplicerede problemstillinger som det psykiske arbejdsmiljø, stress nedslidning og de enkelte faktorers indvirkning på sygefraværet. Det er blandt andet på den baggrund, at den nye aftale er blevet indgået.
  • Udgangspunktet har været ønsket om en mere effektiv og styrket sikkerhedsorganisation, som har forbedrede muligheder for at kunne imødegå de krav og udfordringer, som er indeholdt i et moderne og ofte fleksibelt arbejdsliv. Målet har været at opnå en mere dynamisk arbejdsmiljøindsats med bl.a fokus på forebyggelse og bedre trivsel.
  • Aftalen ændrer ikke ved det grundlæggende princip om samarbejde mellem partnerne på arbejdspladsen, men der bliver mulighed for, at virksomheden tilrettelægge deres interne samarbejde, så det passer til virksomhedens ledelsesstruktur og daglige drift.
  • Arbejdstilsynet satser på, at aftalen træder i kraft 1. juli 2010.

  • Jobperformance er specialiseret i sundhedsledelse, jobtrivsel og psykisk arbejdsmiljø
  • Kontakt os på mobil: 25 78 97 99 eller mail@jobperformance.dk
:: deco ::