Opdateret 27-11-2013

Blåstempling af værktøj

Det Personalepolitiske Forum har i efteråret 2009 blåstemplet vores professionelle udviklingsværktøj StressProfil.

Blåstemplingen betyder, at ledere og medarbejdere samt MED-udvalg på alle offentlige arbejdspladser trygt kan benytte StressProfil som et professionelt udviklingsværktøj til bl.a. faglig og personlig kompetenceudvikling.

Brug af StressProfil betyder, at I er sikret brugbare resultater, som kan anvendes i praksis.

Det Personalepolitiske Forum er:

  • Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte (KTO)
  • Kommunernes Landsforening (KL)
  • Danske Regioner (RG)

 

Blåstempling