Opdateret 27-11-2013

Find lederen i egne rækker og mærk et fald i sygedage

Hvis din virksomhed hovedsageligt rekrutterer sine ledere internt og giver medarbejderne indflydelse, kan sygefraværet blive op til tre gange lavere end gennemsnittet. Det viser en ny svensk undersøgelse fra Karolinska Instituttet og Centrum för Folkhälsa.

  • Mens det er kendt viden, at det laveste sygefravær findes hos virksomheder, der lægger vægt på medarbejdernes trivsel og ledelsens sociale kompetencer, er det nyt at intern rekruttering af ledere har direkte indflydelse på sygefravær. Chefkonsulent for ledelsesudvikling i Ledernes Hovedorganisation, Steen Ancher Jensen, har et bud.
  • - Det er ikke utænkeligt, at en ny udefrakommende chefs tilstedeværelse kan give udfald i sygefravær. De omstillinger og forskellige værdier, der kan høre med i tilpasningsfasen, når en fremmed bliver lukket ind i en ny kultur, kan i visse tilfælde godt føre til konflikter, siger Steen Ancher Jensen. - Dem, der har været i organisationen længe er bærere af en kultur og historik, som medarbejderne er velkendte med. Omvendt kan man ikke overse det potentiale, der er i den dynamik og nytænkning, der kan opstå, når man hiver en chef ind udefra, tilføjer han.
  • Undersøgelsen er en del af det privatfinansierede forskningsprojekt Hälsa och framtid, som har til formål at finde de faktorer, der medvirker til lavt sygefravær, fortæller Videncenter for Arbejdsmiljø, som refererer undersøgelsen.

  • Jobperformance er specialiseret i sundhedsledelse, jobtrivsel og psykisk arbejdsmiljø
  • Kontakt os på mobil: 25 78 97 99 eller mail@jobperformance.dk
:: deko ::